Książka „Mój ojciec – sierżant Laluś” dzięki Lubelskiemu Węglowi „Bogdanka” S.A. trafiła do bibliotek na Lubelszczyźnie

Dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. do 800 bibliotek publicznych i filii bibliotecznych na Lubelszczyźnie oraz do bibliotek i filii bibliotecznych powiatów sąsiadujących z województwem lubelskim trafiło 800 książek „Mój ojciec – sierżant Laluś” Marka Franczaka. Ponadto do każdej z książek dołączony był egzemplarz jednego z najnowszych numerów Kwartalnika „Wyklęci”.

Bardzo dziękujemy za tę pomoc finansową, dzięki której mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli poznać losy ostatniego Żołnierza Wyklętego sierż. Józefa Franczaka „Lalusia”. Cieszy fakt, że są firmy i ludzie, dla których ważna jest historia niepodległościowego podziemia!

————————————-

Zachęcamy do wsparcia finansowego projektów społeczno-edukacyjnych Fundacji Kwartalnika Wyklęci: http://www.kwartalnikwykleci.pl/

Numer konta: Fundacja Kwartalnika Wyklęci 88 1090 1665 0000 0001 3568 8244 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe).