Wesprzyj wydanie książki o por. Tadeuszu Narkiewiczu “Ciemnym”!

 

 

Robert Radzik, autor m.in. „Z otchłani niepamięci” czy „Wnutriennicy czyli cena zdrady”, przygotował publikację o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym” – żołnierzu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, bohaterze powojennego podziemia niepodległościowego. Publikacja oparta jest na materiałach archiwalnych, istniejących opracowaniach naukowych, relacjach rodziny oraz świadków epoki, do których dotarł autor w trakcie kilkuletnich indywidualnych badań. Książka to nie tylko opowieść biograficzna, ale również przedstawienie realistycznego obrazu Białostocczyzny w latach 1945-1947 na tle toczącej się walki niepodległościowego podziemia z komunistyczną władzą narzuconą przez Związek Sowiecki. W epilogu opisano losy żołnierzy i dowódców podziemia, którzy kontynuowali walkę aż do początku lat pięćdziesiątych. W książce znajdują się zdjęcia z epoki, niektóre z nich po raz pierwszy udostępnione w przestrzeni publicznej. Zamieszczone są także współczesne zdjęcia miejsc opisywanych oraz archiwalne.

Książka ukaże się końcem sierpnia 2019 r. nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. Znajdzie się w niej ponad 170 zdjęć (niektóre z nich dotychczas niepublikowane). Chcemy książkę wydać starannie, estetycznie, w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy. Ponadto część nakładu zamierzamy przekazać nieodpłatnie bibliotekom szkolnym i publicznym, położonym w odległości do stu kilometrów od miejscowości Łapy, w której urodził się por. „Ciemny”.

Jak się domyślacie – niesie to ze sobą spore koszta.

Nie zwracamy się z prośbą o wsparcie do osób prywatnych. Wystarczającą pomocą z Waszej strony będzie zakupienie egzemplarza (a może kilku egzemplarzy?), gdy książka się już ukaże. Niektórzy jednak z Was mają firmy, jesteście przedstawicielami spółek i instytucji. Korzyść dla Darczyńcy będzie wymierna – logo lub reklama w publikacji, a więc promocja firmy/instytucji jako mecenasa bezprecedensowego patriotycznego projektu.

 

Korzyści dla Darczyńcy (przy kwocie minimum 1 tys. zł):

Logotyp Darczyńcy zostanie zamieszczony na jednej z ostatnich stron książki lub na IV stronie okładki. Darczyńcy zostanie przekazanych pięć egzemplarzy publikacji objętej Projektem. Ponadto informacja o dofinansowaniu Projektu zostanie zamieszczona:

– w kolejnym numerze Kwartalnika „Wyklęci”. Nakład jednego numeru wynosi 6300 egzemplarzy (ilość stron 276);

– co najmniej pięć razy na profilu Kwartalnika „Wyklęci” na Facebooku: https://www.facebook.com/KwartalnikWykleci/ (ponad 57 tys. polubień);

– na stronie internetowej Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”: http://www.kwartalnikwykleci.pl/.

 

Korzyści dla Darczyńcy (przy kwocie minimum 5 tys. zł):

Logotyp zostanie zamieszczony na IV stronie okładki. Na jednej z ostatnich stron książki będzie zamieszczona całostronicowa reklama Darczyńcy. Istnieć będzie możliwość wystawienia roll-up’u podczas premiery publikacji. Darczyńcy zostanie przekazanych dwadzieścia egzemplarzy publikacji objętej Projektem. Ponadto całostronicowa reklama Darczyńcy oraz informacja o dofinansowaniu Projektu zostanie zamieszczona:

– w kolejnym numerze Kwartalnika „Wyklęci”;

– co najmniej dziesięć razy na profilu Kwartalnika „Wyklęci” na Facebooku: https://www.facebook.com/KwartalnikWykleci/;

– na stronie internetowej Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”: http://www.kwartalnikwykleci.pl/.

 

Gdyby jednak ktoś z osób prywatnych chciał wesprzeć wydanie i rozpowszechnianie książki, dowolną kwotę można wpłacić na konto: Fundacja Kwartalnika Wyklęci 88 1090 1665 0000 0001 3568 8244 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe – Ciemny).

 

Bliższe informacje: tel. 535 583 309, fundacjawykleci@gmail.com